NATtrol™ - Molekylära kontroller från Zeptometrix

NATtrol™ Molekylära Kontroller

NATtrol™ (Nucleic Acid Testing Control) produkter har hög standard för oberoende kvalitetskontrollmaterial inom molekylär testning. NATtrol™ produkter framställs från renade mikroorganismer vilka odlas i antingen cellkultur, mikrobiell kultur, eller isolerad plasma från infekterade individer. NAT kontroller är designade att korta ner tiden mellan infektionstillfället och ett positivt provresultat.

För Covid-19 produkter

 

Zeptometrix cropped cropped iStock 000015665159small

 Sök kontroller och läs mer här