Utställningar och möten

 Vi kommer att delta på följande utställningar och möten

 

 

  SSKMs vetenskapliga årsmöte
  (Svenskt sällskap för klinisk mykologi)

  8 september i Uppsala

 

SSKM 

 

  Linusdagarna
  19-21 september i Växjö

  Program mm

 

    Vxj konserthus

 

  Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte
  21-24 maj 2024 i Linköping

 

Konsert kongress Linkping