NG produkter

NG Biotech producerar högkvalitativa multiplexa snabbtester för konfirmering av antibiotikaresistens och SARS-CoV-2.

NG Test® CARBA 5 är ett kvalitativt lateralt flow immunoassay test för detektion och differentiering av de fem mest prevalenta karbapenemas familjerna (NDM, IMP, VIM, OXA-48 och KPC) och dess mest kliniska relevanta varianter på mindre än 15 minuter.

Läs mer här

NG CARBA pic
   

NG Test® CTX-M MULTI är ett kvalitativt lateralt flow immunoassay test för snabb detektion av de fem största grupperna av CTX-M-typ enzym för utökat spektrum β-lactamas (ESBLs) producerad av Enterobacterales, från bakteriekoloni.  Snabbtestet detekterar enzymer tillhörande CTX-M Grupp 1, 2, 8, 9 och 25 inklusive deras mest kliniska relevanta varianter i samma kassette på mindre än 15 minuter.

Läs mer här

NG CTX M pic
   

NG-Test® MCR-1 är ett kvalitativt lateralt flow immunoassay test för snabb detektion av Kolistinresistens, på mindre än 15 minuter. Testet detekterar MCR-1 enzym som orsakar Polymyxin E (kolistin) resistens i Gram Negativa bakterier, från bakteriekoloni.

Läs mer här

NG MCR pic
   
Covid-19  
NG Test® IgG-IgM COVID-19  
All-in-one Läs mer här
Kassett Läs mer här
   
NG Test® SARS-CoV-2 Ag  
Kassett Läs mer här
   
Ninonasal®  
Självtest, provtagning i näsan, diagnostiskt snabbtest för kvalitativ detektion av SARS-CoV-2 antigen. Läs mer här